Snježana Galić

porezni savjetnik Snježana Galić

Naglasak na poslovnoj tajni !!!

Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika. Zakonom je također predviđeno obvezno osiguranje djelatnosti za eventualnu štetu učinjenu korisnicima usluga. Vaš porezni savjetnik - Snježana Galić

 Posjetite    nas

Naše usluge

Savjetovanje o svim poreznim pitanjima

Trajna poslovna suradnja i kontinuirano praćenje klijenata

Zastupanje poreznog obveznika

Prijedlog za poboljšanje poslovanja na temelju poslovnih analiza

Sudsko vještačenje na području financija, računovodstva i poreza

Procjena poslovne vrijednosti poduzeća

Ostale usluge savjetovanja na području računovodstva i financija


Imate pitanja?

NAZOVITE NAS ili nas posjetite na našim novim web stranicama